Artikkelit

Nyt olemme VisuCare!

Verkkosivujen uudistus

Olemme kevään aikana uudistaneet verkkosivujamme ja visuaalista ilmettämme. Verkkosivujen ohella uudistimme myös yhtiömme nimen. Uusi virallinen nimemme on nyt Visu Care Oy tuttavallisemmin VisuCare! Visu Työhyvinvointi toimii jatkossa yhtiömme aputoiminimenä, samoin Visu Health.

Olemassaolomme perusteet ja tarkoitus eivät sen sijaan ole muuttuneet. Haluamme edelleen edistää työssä jaksamista, mutta kokonaisvaltaisemmin kuin koskaan aiemmin, erityisesti sote-toimialalla. Tuomme teknologisilla innovaatioilla ergonomisempia toimintaympäristöjä työpaikoille ja koteihin. Kehitämme ja markkinoimme ratkaisuja, jotka säästävät työntekijöiden voimavaroja työhön ja vapaa-aikaan. Kun työn fyysiset rasitteet pienenevät, jaksamme ja voimme paremmin.

Ratkaisumme mahdollistavat fyysistä apua tarvitseville ihmisille kyvykkyyttä itsenäisempään toimintaan kotona tai kodinomaisessa paikassa. Vanhukset, vammaiset, kehitysvammaiset, sairaat sekä muut syystä tai toisesta liikuntarajoitteiset ihmiset ansaitsevat keinoja, jotka mahdollistavat heille mahdollisimman normaalin elämän. Omaishoitajien jaksamisesta kannamme erityistä huolta. Siksi haluamme auttaa myös heitä jaksamaan paremmin keventämällä läheisen hoitamiseen liittyvää fyysistä rasitusta monin tavoin tuomalla hoidettavalle itselleen omatoimisuutta lisää.

VisuCare etsii maailmalta, kehittää ja valmistaa tarvittaessa itse sellaisia ratkaisuja ja tuotteita, jotka edesauttavat ihmisille paremman ja kyvykkäämmän elämän. Ratkaisuistamme hyötyvät työntekijät, omaishoitajat ja tietenkin myös fyysistä apua tarvitsevat ihmiset.

Seisomme hyvien puolella

Ihmisen kohtaamista ja lämpöä ei teknologialla kyetä korvaamaan, mutta sen avulla voidaan varmistaa, että ihmisen aikaa jää myös toisen ihmisen kohtaamiselle. Tiedämme, miten tärkeää on sekä fyysisesti että erityisesti henkisesti itsenäinen toimintakyky ja mahdollisimman pitkään turvallisesti kotona asuminen. Siksi me haluamme olla omalta osaltamme niitä mahdollistamassa.

Meidän tehtävämme ei ole olla valokeilassa. Meidän tehtävämme on tehdä hoitohenkilökunnasta niitä arjen sankareita, jotka pitävät huolta meille tärkeistä ihmisistä – omasta jaksamisestaan tinkimättä. Me vapautamme heidän aikaansa ja autamme heitä onnistumaan työssään. Asiakkaan onnistuminen on kaiken toimintamme kivijalka.

Vastuunsa tunteva, luotettava kumppani VisuCare

Emme voi, emmekä edes halua toimia yksin. Toimimme luotettavana kumppanina, asiakaistamme ja kumppaneistamme huolta pitäen. Olemme tukena ja turvana tiukoissakin paikoissa ja autamme kysymysten ilmetessä. Meille on ensiarvoisen tärkeää olla asiakkaiden ja kumppaneiden luottamuksen arvoisia.

Väestön ikääntyminen, henkilökunnan ja omaishoitajien jaksaminen sekä hoitohenkilökuntaa koskeva resurssipula ovat haasteita, joilta kenenkään ei tulisi sulkea silmiään. Me kannamme kortemme kekoon ja ratkaisemme aidosti sote-alalla ja kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asuvien ihmisten ergonomisia haasteita, jotta suomalaisesta hoidosta voidaan tehdä aidosti yhdessä sankareiden kenttä.

 

Seuraa meitä myös somessa:

VisuCare Facebook

VisuCare Instagram

Visu Care Oy LinkedIn

 

Lue lisää