Asumispalveluyksiköille

Helpotamme hoitajien työtä, autamme parantamaan asukkaiden toimintakykyä

Työntekijöiden sairauspoissaolot, riittämättömät resurssit ja hoidon tarpeen lisääntyminen on yhteinen haaste, jolta kenenkään ei tulisi sulkea silmiään. Meidän mielestämme tilanne ei voi jatkua näin ja siksi haluamme auttaa.

Työn fyysisyys kuormittaa hoitohenkilökunnan voimia ja välillä voi tuntua, etteivät kädet riitä laadukkaan hoidon järjestämiseen. Haluamme olla mukana luomassa turvallista, toimintakykyistä ja hyvinvoivaa arkea jokaisessa kodissa ja kodinomaisessa ympäristössä. Siksi kehitimme sähkösäätöisen wc-avustimen Visu Liftin, joka helpottaa liikuntarajoitteisen henkilön wc:ssä ja suihkussa asiointia.

Visu Lift auttaa teknologisilla ratkaisuilla käyttäjäänsä laskeutumaan ja nousemaan wc-pytyltä. Kahden hoitajan sijaan avustaminen onnistuu useimmin yhden hoitajan kanssa ja parhaimmillaan jopa kokonaan itsenäisesti. Wc-istuimen käyttäjä saa arkeensa lisää toimintakykyä, omatoimisuutta ja mielekkyyttä. Kun työ ei vie kaikkia tekijänsä voimia, myös hoitohenkilökunnan arki pysyy mielekkäänä, turvallisena ja teidän työpaikkanne on houkutteleva parhaille tekijöille.

Miksi VisuCare asumispalveluyksiköissä?

Lisää itsenäisyyttä ja toimintakykyä

Visun Lift -sähkökäyttöisen wc-istuimen avulla asukas pystyy toimimaan itsenäisemmin ja omatoimisemmin wc:ssä ja suihkussa, joka puolestaan vaikuttaa myönteisesti elämänlaatuun ja jokapäiväiseen arkeen.

Parantaa työntekijöiden jaksamista työssä

Meillä ei ole varaa siihen, että yhteiskuntamme tärkeimmät tukipilarit uupuvat. Yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen avulla kevennämme hoitohenkilökunnan työkuormaa ja lisäämme työn mielekkyyttä.

Enemmän aikaa hoivatyölle

Ihmisen läheisyyttä, henkilökohtaista läsnäoloa ja huolenpitoa ei teknologialla kyetä korvaamaan. Sen avulla voidaan kuitenkin varmistaa, että ihmisen aikaa jää sille tärkeimmälle – huolenpidolle ja toistemme kohtaamiselle.

Tutustu VisuCaren ratkaisuihin

Tutustu hyvinvointitarinoihimme