Artikkelit

Työn tekemistapaa pitää muuttaa!

Seisomme sosiaali- ja terveysalalla ison haasteen edessä. Olet ehkä havainnut merkit jo aikaa sitten. Nyt me olemme nousseet vierellesi tämän saman haasteen eteen. Emmekä aio kääntyä takaisin. Emme käännä tälle selkäämme. Olemme nousseet rinnallesi ja tarjoamme kättämme avuksi. Kohdataanko tämä yhdessä?

 

Suomen kansa ikääntyy kovaa vauhtia ja meitä uhkaa tilanne, jossa hoitajat eivät riitä arjessa apua tarvitsevien vanhusten määrää kohden. Hoitajista on jo nyt huutava pula, ja alalla on paitsi rekrytointi- niin myös sairaus- ja sitouttamishaasteita. Vuoteen 2030 mennessä hoitajien lisäystarve ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa on arviolta 30 000 hoitajaa. Nykyiset hoitajat ovat venyneet jo äärimmäisyyksiin, ja uusi sukupolvi tulee vaatimaan parempaa työympäristöä. Uuden sukupolven osaajat eivät pelkää vaihtaa työpaikkaa tai alaa, jos he eivät ole tyytyväisiä.

Mitä voimme muuttaa, jotta saamme pidettyä hoivatyömme tason? Olemme tottuneet siihen, että ihmisen kuuluu tehdä työ, johon hän suinkin vain kykenee. Vaikka kivun kanssa me nostamme ja laskemme, jopa oman ergonomiamme ja hyvinvointimme uhalla. Näin meidän ei tule enää jatkaa.

 

”Kevan tekemän ennusteen mukaan 37 prosenttia kaikista kuntien lähihoitajista ja 30 prosenttia sairaanhoitajista eläköityy vuoteen 2030 mennessä.”

Hallituksen esitys eduskunnalle, HE 4/2020 vp

Lämpimiä käsiä emme pysty korvaamaan

Hoivatyössä lämpimät kädet, inhimillisyys, kosketus ja tunteet ovat niitä tekijöitä, joita emme pysty korvaamaan teknologialla. Meillä on ensiluokkaisia osaajia hoivatyön kentällä. Meidän tulee ehdottomasti pyrkiä säilyttämään tämä osaaminen.

Jotta saamme lämpimät kädet riittämään myös tulevaisuuden hoidossa, tulee meidän löytää ratkaisuja, joilla helpotamme työkentällä työskentelyä. Tuomalla helpotusta fyysisissä rasitteissa ja lisäämällä avustettavan itsenäisyyttä, saamme jo huomattavia hyötyjä.

 

Mitä voimme saavuttaa, kun otamme teknologian hoivatyön tueksi?

 • Itsenäisemmän arjen avustettavalle.
  Toimivien, yksinkertaisten ja helppokäyttöisten laitteiden avulla voimme vähentää tarvittavien hoitajien määrää nostotilanteessa, tai jopa täysin itsenäistää liikuntarajoitteisen tiettyjä toimia kuten wc-asiointia.
 • Pidempään kotona asumisen.
  Helpottamalla liikuntarajoitteisen arkisia toimia teknologian avulla, mahdollistamme pidemmän kotona asumisen.
 • Hoitajan ja omaishoitajan paremman ergonomian – vähentyneet vammat.
  Huonossa asennossa tapahtuvien nostojen poistaminen vähentää nostoista aiheutuneita vammoja. Omaishoitajat usein ovat lähes saman ikäisiä kuin hoidettavakin, joten riski loukkaantumisille todella on olemassa.
 • Lisää arjen ja työn mielekkyyttä sekä siten elämänlaatua.
  Kun käytössä on tarvittavat välineet, tulee myös työnteosta mielekkäämpää, mikä näkyy niin fyysisessä kuin henkisessäkin hyvinvoinnissa. Työn ei kuulu rasittaa tekijäänsä uuvuksiin.
 • Fyysisen työkuorman keventäminen lisää voimavaroja muuhun työhön sekä vapaa-ajalle.
 • Sairauslomien vähentyminen.

Hyvinvointi ja työhyvinvointi ovat kuitenkin monen tekijän summa. Me haluamme osaltamme olla tukemassa alan osaajien hyvinvointia vähentämällä fyysistä kuormitusta.

On aika uudistua

Me uskomme, että jokaisen alan toimijan on aika tarkastella toimintansa mahdollisuuksia uudistua. Toivomme hoiva-alan paitsi uskaltavan ottaa uusia ratkaisuja käyttöön työympäristöissä, niin myös auttavan meitä ymmärtämään paremmin arjen kipukohtia. Olemme luotettava ja innovatiivinen kumppani, jolla on tahtotilana löytää ja kehittää laitteita, joita eniten tarvitsemme helpottamaan arkea — töissä ja kotona. Olemme valmiita tekemään töitä sen eteen, että meillä on laadukas huippuluokkainen hoivatyö myös tulevaisuudessa. Me haluamme olla hoivatyön auttava käsi, sillä meille te hoivatyönammattilaiset olette yhteiskunnan kivijalka, jonka emme voi antaa uupua.

 

 

 

Tutustu ratkaisuihimme:

Lue lisää