Turvallinen ja toimintakykyinen arki kuuluu jokaiselle – töissä ja kotona.

VisuCare mahdollistaa toimivamman arjen.

Toimivamman arjen mahdollistaja

Olemme erityisesti sosiaali- ja terveysalan kumppani apuvälineiden ja työergonomia tuotteiden toimittaja ja kehittäjä. Sillä meidän mielestä turvallinen ja toimintakykyinen arki kuuluu jokaiselle.

Haluamme edistää työssä jaksamista kokonaisvaltaisemmin kuin koskaan. Tuomme teknologisilla innovaatioilla ergonomisempia toimintaympäristöjä työpaikoille ja koteihin. Kehitämme ja markkinoimme ratkaisuja, jotka säästävät työntekijöiden voimavaroja työhön ja vapaa-aikaan. Kun työn fyysiset rasitteet pienenevät, jaksamme ja voimme paremmin.

Ratkaisumme mahdollistavat fyysistä apua tarvitseville ihmisille kyvykkyyttä itsenäisenpään toimintaan kotona tai kodinomaisessa paikassa. Vanhukset, vammaiset, kehitysvammaiset, sairaat sekä muut syystä tai toisesta liikuntarajoitteiset ihmiset ansaitsevat keinoja, jotka mahdollistavat heille mahdollisimman normaalin elämän. Omaishoitajien jaksamisesta kannamme erityistä huolta. Siksi haluamme auttaa myös heitä jaksamaan paremmin keventämällä läheisen hoitamiseen liittyvää fyysistä rasitusta monin tavoin tuomalla hoidettavalle itselleen omatoimisuutta lisää.

Meillä ei ole varaa siihen, että yhteiskuntamme tärkeimmät tukipilarit uupuvat. Apuvälineet vähentävät fyysistä kuormaa.

Mikä VisuCare?

Helpotamme ihmisten elämää arjessa ja työssä mahdollistamalla paremman toimintakyvyn, jaksamisen ja elämänlaadun. Tuotteidemme avulla…

Toimintakyky ja hyvinvointi paranee

Fyysinen kuormitus vähenee

Sairauspoissaolot vähenevät

Tutustu tuotteisiimme

Sinua saattaisi kiinnostaa

VisuCare x Osastonhoitaja & Hoitotyön Johtaja 2023 -tapahtuma

Lue lisää

Apuvälinemessut 2022 lähestyy

Olemme mukana toukokuussa järjestettävillä Apuvälinemessuilla. Apuvälinemessut on apuvälinealan, kuntoutuksen, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten sekä apuvälineiden käyttäjien tapahtuma.
Lue lisää

Meidän maailma, meidän terveys

Terveellinen ja turvallinen ympäristö ei ole kaikille itsestäänselvyys. Monet ihmiset ympäri maailman elävät ilman puhdasta vettä, ilmaa ja ruokaa sekä ilman hygieenisiä saniteettitiloja tai terveyspalveluja.
Lue lisää

We stand with Ukraine

Lue lisää

Työn tekemistapaa pitää muuttaa!

Lue lisää