Yritys

VisuCare

Toimivamman arjen mahdollistaja

Turvallinen ja toimintakykyinen arki kuuluu jokaiselle.

Turvallinen ja toimintakykyinen arki kuuluu jokaiselle – töissä ja kotona. Hoitoa tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa, henkilöstöä on haastavaa löytää ja liian moni hoitotyötä tekevä tai läheisestään huolta pitävä kamppailee jatkuvan kiireen, paineen ja riittämättömyyden tunteen alla. Meidän mielestämme tilanne ei voi enää jatkua näin.

Kenenkään ei tule sulkea silmiään siltä globaalilta haasteelta, jonka edessä yhdessä seisomme. Yksinkertaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan helpottaa arkea ja tuoda lisää mielekkyyttä niin työhön kuin jokapäiväiseen arkeenkin. Sanotaan siis “kyllä” toimintakyvyn lisääntymiselle, omatoimisuuden ja itsenäisesti toimimisen mahdollistamiselle ja pidempään kotona asumiselle. Taataan hoitohenkilökunnalle mielekkäämpi työympäristö, kevennetään työn fyysistä kuormaa ja autetaan heitä jaksamaan työssä paremmin. Miksikö? Koska meillä niin Suomessa kuin muuallakaan ei ole varaa siihen, että yhteiskuntamme tärkeimmät tukipilarit uupuvat.

Ihmisen läheisyyttä, henkilökohtaista läsnäoloa ja huolenpitoa ei teknologialla kyetä korvaamaan. Sen avulla voidaan kuitenkin muuttaa toimintatapoja ja varmistaa, että ihmisen aikaa jää sille tärkeimmälle – huolenpidolle ja toistemme kohtaamiselle. Meillä jokaisella on läheisiä ja omaisia, niitä elämän tärkeimpiä ihmisiä, joista haluamme pitää mahdollisimman hyvää huolta. Tehdään siis yhdessä suomalaisesta hoivasta aidosti sankareiden kenttä, jossa koetaan onnistumisen elämyksiä, saadaan lisää mielekkyyttä, kykeneväisyyttä ja itsenäisyyttä jokapäiväiseen arkeen ja työhön.

Koska me olemme sankareita kaikki, ihan jokainen.

Miksi VisuCare -tuotteet?

Helppokäyttöinen ja huoleton

Tiedämme, että se mikä on tuttua, on myös turvallista. Uudenlainen teknologia voi siis tuntua alkuun pelottavalta tai vieraalta, mutta samaan aikaan se on tehty juuri sinua varten – helpottamaan jokapäiväistä arkea ja työtä. VisuCaren ratkaisut ovat helppoja käyttää ja huoltaa, hygieenisiä sekä helposti muunneltavissa käyttäjiensä tarpeisiin. Kun tarvitset apua, me autamme.

Toimitusvarma ja turvallinen

Sosiaali- ja terveyspalveluissa luottamuksella on tärkeä roolinsa – syystäkin. Olemme toimitusvarma, luotettava ja kokenut kotimainen kumppani, joka näkee teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja pystyy tuomaan käsillesi laatukriteerit täyttäviä ratkaisuja, jotka muuttavat niin jokapäiväistä arkea. Ketteränä organisaationa taivumme joustavasti asiakkaidemme tarpeisiin.

Innovatiivinen ja inhimillinen

Hoivan tarpeen lisääntyminen, rajallinen budjetti ja resurssipula ovat haasteita, jotka koskettavat koko yhteiskuntaa. Me tarjoamme uudenlaisia tuoteratkaisuja, joita muilta ei vielä löydy. Ratkaisujemme avulla tuemme hoitohenkilökunnan jaksamista ja parannamme ihmisten toimintakykyä ja elämänlaatua kodeissa, sairaaloissa, hyvinvointiyksiköissä, työpaikoilla, kouluissa ja julkisissa tiloissa.